اجرای نمایش یک ساعت آرامش به کارگردانی مهرداد هنرمند

تاریخ: ۴ اَمرداد ۱۳۹۹
نمایش « یک ساعت آرامش » اثر فلوریان زِلِر ( نویسنده فرانسوی ) به کارگردانی مهرداد هنرمند از 29 تیر تا 24 مرداد ماه 99 در تماشاخانه نارون رشت در حال اجرا می باشد .
عکاس: هنگامه جعفری پرست
اجرای نمایش یک ساعت آرامش به کارگردانی مهرداد هنرمند
اجرای نمایش یک ساعت آرامش به کارگردانی مهرداد هنرمند
اجرای نمایش یک ساعت آرامش به کارگردانی مهرداد هنرمند
اجرای نمایش یک ساعت آرامش به کارگردانی مهرداد هنرمند
اجرای نمایش یک ساعت آرامش به کارگردانی مهرداد هنرمند
اجرای نمایش یک ساعت آرامش به کارگردانی مهرداد هنرمند
اجرای نمایش یک ساعت آرامش به کارگردانی مهرداد هنرمند
اجرای نمایش یک ساعت آرامش به کارگردانی مهرداد هنرمند
اجرای نمایش یک ساعت آرامش به کارگردانی مهرداد هنرمند
اجرای نمایش یک ساعت آرامش به کارگردانی مهرداد هنرمند
اجرای نمایش یک ساعت آرامش به کارگردانی مهرداد هنرمند
اجرای نمایش یک ساعت آرامش به کارگردانی مهرداد هنرمند
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.